Mind over matter

De kracht van de geest - Inleiding

17-02-2012 00:00

Meer en meer wordt de geest erkend als een belangrijke beinvloeder van onze gezondheid. Overigens is dit niet nieuw: er zijn al meer dan 7500 jaar oude geschriften die ons vertellen dat gedachten invloed hebben op ons zijn en de werkelijkheid die we ervaren. Veel traditionele geneeswijzen gaan uit van de impact die emoties hebben op onze gezondheid.

Al onze gedachten, herinneringen, emoties en gevoelens roepen reacties op in en van het brein en dus van het lichaam. Een rood stoplicht, de telefoon die gaat: onze pols, bloeddruk, hormoonsamenstelling verandert instantaan. (Langdurige) woede en angst bijv. kunnen op die manier veel schade aanrichten in de het lichaam, terwijl liefdevolle gedachten een positieve impact op het lichaam kunnen hebben.

Dingen gebeuren en we hebben de hele dag gedachten, gevoelens, emoties. Dat hoef je ook niet uit te schakelen. Wat soms wel anders kan, is de manier waarop je omgaat met de gebeurtenissen, hoe je reageert: je kunt je minder druk maken om iets of dingen relativeren, of er eens om lachen ipv boos te worden. Ook kun je je bewust worden van wat je basistoestand is en daar misschien iets mee doen. Het belangrijkste is: als je stress en toxiciteit kunt creeren voor je cellen, kun je ook een toestand creeren van herstel...

 

Zhineng Qigong

16-02-2012 00:00

Zhineng Qigong is een door Dr.Pang Ming ontwikkelde Chinese bewegingsleer om de gezondheid te verbeteren. Dr.Pang Ming, opgeleid in de Chinese traditionele geneeswijzen,  westers geschoold arts en Taijiquan grootmeester, bestudeerde ontelbare (soms al duizenden jaren oude) medische Qigongs en selecteerde hieruit, met behulp van zijn kennis en inzicht in zowel de Westerse als de Chinese geneeskunde, de meest effectieve delen voor Zhineng Qigong.

Dr. Pang Ming stichtte in 1988 het medicijnloze ziekenhuis "Huaxia Xhineng Qigong Centre", dat ruim 10 jaar zou bestaan.  Patiënten heetten 'studenten' en artsen 'leraren', om aan te geven dat mensen leren om zichzelf te helpen ipv afhankelijk te zijn van anderen. Uitgangspunt is nog altijd de student en qi, niet ziekte; hao la – alles is goed. Er werden meer dan 200.000 zieken behandeld met 450 verschillende diagnoses,  veel chronisch zieken en mensen met ernstige aandoeningen als kanker, met spectaculaire resultaten. In 95% was er verbetering, in meer dan 50 % genezing! Er werd met vele duizenden mensen tegelijk geoefend. Alle resultaten werden nauwlettend geregistreerd.

De Chinese overheid verbood nog niet zo lang geleden bijna iedere qigong vorm met uitzondering van 11 (mogelijk gelden ook hiervoor nog steeds beperkingen). Van deze 11 vormen is Zhineng Qigong na onderzoek aangewezen als de meest effectieve medische qigong (officele publicatie van de Chinese overheid in 1996). Zhineng Qigong valt op en wordt geprezen voor zijn verbazingwekkende effectiviteit, solide wetenschappelijke basis en onderzoek, en wordt meer en meer benaderd als een officiële wetenschap.

Zhineng Qigong draait om lichaam, geest en gezondheid. Beweging wordt gecombineerd met gebruik van acupunctuur, en de geestkracht (via meditatie, visualisatie, affirmaties, omzetten van paradigma’s) wordt bewust ingezet voor de gezondheid. Door de oefeningen worden energiebanen geopend, blokkades worden opgelost, de bloedsomloop en  doorstroming van organen neemt toe, het immuunsysteem en andere lichaamsfuncties gaan beter functioneren, je bereikt diepe ontspanning, concentratie en innerlijke balans en  verbetering van de levensenergie - qi.

Er wordt gewerkt met qi, dat je zou kunnen vertalen als 'levensenergie': de basisenergie waar al het leven uit bestaat. De Hunyuan theorie stelt dat alles in het universum is opgebouwd uit qi en dat alles met alles verbonden is. Het Chinese karakter 'hùn' staat voor versmelten, 'yuan' staat voor eenheid. Hunyuan staat dus voor een samengestelde eenheid.  In de oefeningen wissel je qi uit tussen het lichaam en het universum. Met Zhineng Qigong vergroot je je levensenergie. Het qiveld heeft alles in zich, jouw qiveld heeft alles in zich om voor je te zorgen ongeacht de omstandigheden, het begint bij vertrouwen - hao la!

Er zijn 6 niveaus van Zhineng Qigong, waarvan alleen de eerste 3 vormen openbaar zijn. Het gaat er niet noodzakelijk om om alle niveaus te doorlopen. Een enkele oefening kan al impact hebben op de gezondheid, en kan door beoefening tot een steeds hoger kwaliteitsniveau en verdieping leiden en tot een steeds betere flow en qi. Iedereen kan zhineng qigong dus toepassen op ieder moment en in iedere situatie - dezelfde oefening kan toch steeds weer anders zijn. Voor de gezondheid is het eerste niveau het meest belangrijk.  De bewegingen zijn eenvoudig maar vereisen soms oefening en doorzettingsvermogen. Naast oefeningen wordt er ook met klanken gewerkt. In eerste instantie lijken het gewoon oefeningen en voel je misschien vooral spieren. Maar met de ervaring kom je steeds dieper, gaat het soms “vanzelf”, kun je “spelen” met energie, worden de qi en de bewustwording, je mentale vermogens groter, die je kunt inzetten voor een betere gezondheid.

Bij Zhineng Qigong wordt gebruik gemaakt van vrijwel alle kennis die er is om via beweging en gerichte aandacht de gezondheid te bevorderen. Films als "What the bleep do we know" en "The Secret", alsook de kwantumfysica, laten eigenlijk allemaal zien hoe Dr. Pang Ming zijn tijd vooruit was.

Wij hebben Zhineng Qigong geleerd van een leraar die opgeleid was door dr. Ping Mang zelf (Karl - Qiu Fu Chun, met zijn vrouw Helen Qing Zhang, Beijing Wisdom Healing Center, https://zhinengqigong.com). Daarna hebben Maria Elshout ontmoet (https://www.zhinengrotterdam.nl), een mooi mens die de vorm en opleiding in Nederland gevolgd heeft maar vooral geraakt is door de trainingen met internationale leraren die of dicht bij de bron vandaan komen (bijv. die zijn opgeleid in het centrum van dr Pang en/of een helder begrip hebben van de teksten geschreven door dr Pang), of werken met de informatie en kracht van het helende qifield. Het samen trainen met deze verschillende leraren en hun inspirerende woorden en vooral akties moedigen haar steeds weer aan om te blijven ontdekken en verdiepen en de qigong way of being uit te dragen. Zelf vinden wij het ook het prettigst om les te krijgen van mensen die dichtbij de bron van zhineng qigong en de helende qi blijven. We hebben namelijk ook trainers ontmoet die het potentieel van Zhineng Qigong nog niet lijken te beseffen en het puur als bewegingsleer zien. Niets mis mee natuurlijk, iedere leraar is uniek - maar als je kanker hebt heb je misschien meer nodig. 

Tekst met input van Maria Elshout, https://www.zhinengrotterdam.nl.

 

HeartMath

14-02-2012 00:00

HeartMath is typisch iets dat zo duidelijk de impact laat zien van onze geest op onze fysieke gesteldheid. Ik kwam voor het eerst in aanraking met HeartMath in 2003 voor mijn werk. In het kader van Vitaliteit in alle vormen in alle facetten van de organisatie waren we ook op zoek naar middelen om de vitaliteit van werknemers te verhogen. Het aantrekkelijke van HeartMath op dat moment was o.a. de wetenschappelijke onderbouwing en het eenvoudige gebruik ervan, het feit dat het stress reduceert en performance verbetert en ziekteverzuim doet afnemen.

HeartMath is een methode waarbij de hartcoherentie direct wordt beïnvloed. Hartcoherentie is een sterke indicator van emotioneel welzijn. Het belang van een hoge coherentie is al heel lang bekend; een lage hartslagvariatie (HRV) heeft een voorspellende waarde op het risico op een hartaanval (zie bijv. https://www.depts.ttu.edu/hess/mccomb/documents/hrv_articles/Impact%20of%20reduced%20heart%20rate%20variability%20on%20risk%20for%20cardiac%20events.pdf). En het lijkt erop dat dmv de HRV ook de conditie van de foetus kan worden gevolgd.

In de kern wordt gewerkt met ademhaling en positieve emoties. Het beïnvloeden wordt zichtbaar gemaakt door biofeedback technieken (bijv. door een sensor aan de vinger of aan de oorlel). Middels het vergroten van deze hartcoherentie wordt ook het gehele lichaam meer coherent en worden de diverse systemen beter op elkaar afgestemd. Door deze fysiologische coherentie wordt de gehele balans verbeterd. Fysiek gezien worden bloeddruk rustiger, worden stresshormonen gereduceerd en nemen de "gelukshormonen" toe, en wordt het immuunsysteem gestimuleerd. Daardoor wordt bijvoorbeeld ook de kwaliteit van slaap, de creativiteit, en de reactie op stress verbeterd. Stress en trauma hebben minder fysieke impact.

De diagnose kanker te horen krijgen roept (net als andere levensbedreigende ziektes) onvermijdelijk grote fysiologische reacties op. Vaak gaat alle aandacht onmiddellijk naar praten over en behandeling van de ziekte. Het leren hoe hiermee en met deze stress om te gaan is enorm belangrijk voor het verloop van de ziekte en de kwaliteit van je leven en verdient daarom minstens even hoge prioriteit. Er zijn 2 heel belangrijke redenen om behalve aandacht aan de behandeling van de ziekte, aandacht aan de stressreactie te besteden. 

1. Door stress ontstaat een verhoogd niveau van stresshormonen in je lichaam (waaronder cortisol). Dit hormoon heeft een negatieve werking op je immuunsysteem, wat je nu harder dan ooit nodig hebt. Zodra je kans ziet dit te verlagen en in plaats daarvan gelukshormoon aan te maken, stijgen de immuunfactoren in je bloed. Hier is door HeartMath veel onderzoek naar gedaan en samengebracht. De oefeningen van HeartMath zijn er op gericht om zo snel en effectief mogelijk deze switch te maken (zie bijv. https://www.heartmath.org/research/science-of-the-heart/clinical-research.html en
https://www.heartmath.org/education/education-applications/health-and-wellness.html; “After five minutes the subjects had an immediate 41 percent average increase in their IgA levels”).

2. Stress kost bakken energie en levensvreugde. Juist als je zware tijden doormaakt is aandacht voor je balans zo belangrijk om te zorgen dat je je af en toe wél goed kunt voelen en nog ergens van kunt genieten. Door de stress om te buigen zorg je ervoor dat de diagnose niet meteen het einde van je levensvreugde is.

Toen er bij mij voor het eerst borstkanker werd geconstateerd hielp het gebruik van HeartMath mij enorm om rustig te kunnen slapen. De diagnose kanker is een grote schok en roept vele vragen op. De eerste paar avonden wilde mijn hart "er nog wel eens van doorgaan" in een soort paniekaanval. Met HeartMath kon ik dat onmiddellijk ondervangen en heerlijk slapen. Daarnaast is het totale effect van HeartMath, het reduceren van de impact (fysiologisch en mentaal) van druk, spanning en onzekerheid, en het verbeteren van het immuunsysteem voor mij een belangrijke reden om het te gebruiken.

 

Met medewerking van Nynke Roukema (https://www.dolphin-energy.com).

Websites:

https://www.heartmath.org/

https://www.heartmath.com

https://www.heartmathbenelux.com

Ook David Servan-Schreiber noemt HeartMath in zijn boek Anti-Kanker.